Vår miljöpolicy bygger på EIO Miljö och kvalitetsystem EIO Q. Den involverar all vår personal inklusive leverantörer så att EIO Q inte bara blir tomma ord.

Kvalitet.
Företagets målsättning är att genom EIO-Q engagera all personal i syfte att skapa förståelse och rutiner för att säkerställa att arbeten utföres enligt beställarens önskemål och i enlighet med gällande standarder och föreskrifter. Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar ska fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under processen. Varje projekt ska därför ha inbyggt kontrollsystem. Merkostnader som kan härledas till brist i kvalitet ska följas upp analyseras och delges all personal. EIO´s miljö & kvalitetssystem innehåller installatörernas kravdokument som i sin tur utgår från ISO 9001 och ISO 14001

Miljövårdspolicy. 
Vår miljöpolicy följer vi genom EIO MILJÖ-kvalitetssystem som  engagerar all personal och alla våra leverantörer så att de förstår vikten av en god miljövårdspolitik. All mänsklig verksamhet påverkar vår miljö. Alla i företaget har möjligheter att påverka och ansvarar för att elskrot sorteras och slängs enligt gällande direktiv. Frågor hanteras i alla arbetsled och via check, kravlistor. Större projektarbeten ska ha inbyggda miljökontrollsystem med dedikerade personer. Vi vill markera för vår omgivning att vi har ett aktivt miljöarbete. EIO`s miljö & kvalitetssystem innehåller installatörernas kravdokument som i sin tur utgår från ISO 9001 och ISO 14001.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *