Motorstyrningar kan spara mycket pengar genom att optimera motordrifter för bästa effekt och minskat slitage. Ännu idag finner vi pumpar och fläktar med direktdrift, utan någon som helst styrning.

Genom exempelvis frekvensstyrning kan man optimera motordrifter i förhållande till behovet och följa de svängningar som inträffar i systemet. Med någon form av avläsning av det man ska justera eller reglera med motorn, som luftmiljön i ett garage, så styrs motorns inkoppling och varvtal utifrån vad till exempel en CO2-givare som anger luftkvalité i garaget. Motorn kommer då att starta när miljön överstiger de CO2-värden som man har satt som ett gränsvärde.  Med rätt styrning startar motorn upp långsamt för att sedan succesivt öka varvtalet tills att luften i garaget har nått accepterat miljövärde. Därefter sänks varvtalet i motorn långsamt kanske ända ned till stillastående beroende på värdet från CO2-givaren i garaget. Vi har med framgång installerat frekvensdrift på flertalet ställen däribland garagefläktarna i globen garaget.

Resultatet av att styra en motor blir:

  • Eliminering av kraftiga strömspikar vid start som kan störa elnätet.
  • Minimerad drift av motorn vilket självklart innebär mindre antal drifttimmar per år medförande minskat slitage och ökad livslängd på motorn.
  • Betydligt lägre effekt/energiförbrukning.

Det går att behovsstyra de flesta motordrifter utifrån behov. Vanliga exempel är motorer som ingår i pumpar, fläktar rulltrappor, karuselldörrar etc.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *