STYR & REGLER

Bristfällig ventilation och värmesystem påverkar inte bara arbetsmiljön för de anställda utan drar även stora mängder energi. Med hjälp av automation och effektiva system för att styra och reglera kan du anpassa värme och ventilation utifrån hur ofta och på vilket sätt utrymmet används. På så vis kan du öka lönsamheten och förbättra miljön för dina anställda. Vi skräddarsyr en lösning utifrån dina krav och behov.

AUTION & STYRSYSTEM

Integration av olika system så som elteknik, belysning, kommunikation och säkerhet är ett måste för att möta de tekniska kraven i dagens moderna fastigheter. Därför har Elektrounion avancerat i automationslösningar till fastigheter, men också mer komplexa styrsystem inom industri och infrastruktur.

Industriautomation

Motorer står för över 60% av energianvändningen inom industrin i Sverige och effektiviseringspotentialen är stor. Därför är det viktigaste för driftoptimering en fungerande produktionsprocess med ett välanpassat styr- och reglersystem. Våra konsulter har en bred kompetens och lång erfarenhet vilket har genererat i en allsidig förståelse och kompetens för att lösa de utmaningar som de ställs inför.