elentreprenad

Elektrounion utför helhetslösningar inom elinstallation, fastighetsautomation och datanätverk. Vi ansvarar från projektering till färdig anläggning och arbetar med total-, delad- och generalentreprenad. Vi installerar funktionella lösningar för en effektiv energianvändning, allt för att tillgodose dina förväntade behov och visioner.

erfarna elektriker

Elentreprenaden börjar i ett tidigt skede, långt innan det är dags för kabeldragningar och eluttag. Elektrounion har lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet och vi är vana med att jobba med tekniskt komplicerade entreprenader. Som ett resultat av det tar vi enkelt ett helhetsansvar utifrån kundens kravspecifikation med projektering, styrning, materialhantering, installation och egenkontroller.

Våra medarbetare har många års erfarenhet och engagemang vilket i sin tur säkerställer att du som kund får din produkt levererad i rätt tid, till rätt kvalitet och till avtalad kostnad!

Vi kombinerar det lilla företagets lyhördhet och flexibilitet med det stora företagets kapacitet, och har självklart de certifieringar som krävs för trygga installationer. Vi arbetar för långsiktiga kundrelationer som bygger på ömsesidigt förtroende.