Eltermograferi

Eltermografering är en effektivt energi- och kostnadsbesparing där man mäter med värmekamera för att identifiera potentiella riskområden. I vissa länder är eltermografering till och med lagstadgat och ett krav från försäkringsbolag för att förebygga olyckor. Med mätresultaten i vår hand ger vi dig konkreta förslag på åtgärder som bör, skall eller måste vidtas!

HUR GÅR DET TILL?

Det går till som så att vi med värmekamera börjar med att identifierar elläckor. Dom här elläckorna reparerar inte sig själva, utan tvärt om så tenderar de att snabbt bli värre. Ett vanligt fel är säkringar som “kolar” i botten och ger upphov till små ljusbågar som i sin tur gör att anläggningen förbrukar mer el än avsett. Men det kan också vara åldrade motorskydd i fläktar som inte löser ut och stoppar ventilationsanläggningar, eller glappande kabelanslutningar som orsakar avbrott eller ännu värre gnistbildning med brand som följd.

Eltermografering minskar risken för bränder

Våra kunder återfinns inom hela Sveriges fastighetsägare och förvaltare. För kommersiella fastigheter och industri är vinsterna med eltermografering uppenbara. Kostnaden för förlorade drifttimmar överstiger vida kostnaden för att ha kontroll på och säkra sin elanläggning.