Elektrounion löser problem genom rätt kompetens för lämplig åtgärd.

Ett proaktivt förhållningssätt i alla företags arbetsprocesser genererar många fördelar, därför står Elektrounion inte bara för mätning och analys utan utför även rekommenderade åtgärder om så önskas. Vi kallar det för ”Hands On Consulting”.

När du upptäcker ett problem i en anläggning för det inte sällan med sig upptäckten av fler och fler följdfel som kräver specifika åtgärder. Olika fel kräver olika kompetens, och att upphandla den kompetensen innebär tappad tid i administration och konsultation. Det spräcker lätt en budget.

Elektrounions styrka ligger i att vår personal är specialister inom sina respektive arbetsområden. Dessa arbetsområden innefattar hela spannet inom elinstallation, automation och datanätverk. Vi håller oss därför uppdaterade med rätt kunskap, material och instrument för att lösa de problem vi stöter på.