Ledningen

Vi strävar efter en stark laganda och trygga medarbetare här på Elektrounion

Jörgen Nilsson

VD

Anders Widgren

Energi

Henrik Österberg

Koordinator

Fredrik Antfolk

Entreprenad

Martin Appelblom

Projektledare