ELINSTALLATION & SERVICE

Vi är auktoriserade och kompetenta elektriker som utför alla typer av installationer, både nationellt och internationell, med bas i Stockholm.

ELEKTRIKER I STOCKHOLM

På Elektrounion kan vi hjälpa dig med allt vad elinstallation och elservice innebär, från projektering av ombyggnationer i större fastigheter, till löpande servicearbete, felsökningar och reparationer. Vi tar därför gärna helhetsansvar och gör allt för att tillgodose dina önskemål, specifika behov och visioner.

Vi jobbar alltid med elsäkerheten i fokus

Fel komponenter som inte är fackmannamässigt installerade kan leda till brand och förstörelse samt ogiltig försäkring av platsen. Därför levererar Elektrounion endast typgodkända produkter i samband med våra elinstallationer. För att undvika bristfälliga installationer som kan medföra förödande ekonomiska konsekvenser, få katastrofala följder och i värsta fall leda till dödsfall, jobbar vi alltid med elsäkerheten i fokus.