PROJEKTERING 
INSTALLATION
IGÅNGKÖRNING
ÖVERLÄMNING

Vad är IMD ?

Vanligtvis har varje lägenhet i en flerfamiljsbostad varsitt individuellt elavtal, med en fast årlig avgift för elnätet. Med IMD kan föreningen teckna ett gemensamt avtal, med endast en fast avgift som kan nyttjas av varje individuellt hushåll.

Lägenhetsinnehavaren betalar bara för sin egen förbrukning och får en ökad medvetenhet kring den egna energiåtgången och miljöpåverkan, vilket också kan ge positiva effekter med att hushållen inte vill förbruka mer el än nödvändigt.

Hands On Consulting

Vi tillhandahåller en helt leverantörsoberoende anläggning. Efter projektering, installation, igångkörning och överlämning kan du välja att själv läsa av förbrukningen, via Wi-fi eller nätverk. Det innebär att du slipper bindande abonnemang och fasta månads- och årsavgifter.

Vill du ha hjälp med administrativa tjänster som avläsning och fakturering kan du själv välja att komplettera med detta.

Fördelar

Energismart

Fastigheten blir energismartare och därmed attraktivare.

Gemensamt avtal

Endast ett fastighetsabonnemang för hela anläggningen


Leverantörsoberoende

Inga bindningstider, abonnemang eller månads- årsavgifter.

Lönsamhet

Besparing för både fastighetsägare och lägenhetsinnehavare.

Solcell

I kombination med solcell kan hela fastigheten nyttja egentillverkad energi.

Laddstationer

Går att ansluta laddstationer – lägenhetsinnehavaren kan därmed ladd sin elbil.

IMD och Solceller

Solceller

Genom att dessutom kombinera IMD med solceller på taket på fastigheten, blir den både modern och klimateffektiv. Med endast solceller används elen till förbrukning i exempelvis gemensamma utrymmen som trapphusbelysning och hissar.

För de delarna kan förbrukningen vara relativt låg och överbliven energi måste säljas. Med IMD kan elen i stället används till både fastigheten och till de boende.

Den egentillverkade energin faktureras varje lägenhet, utifrån deras individuella förbrukning, vilket fungerar som en avbetalning på gjord investering.

Berätta mer

Kundreferens

Elektrounion har installerat IMD i mina tre fastigheter och även kompletterat med solceller på taken. Dem tog ansvar från ax till limpa och efter överlämningen gav mig möjlighet att läsa av mina enheter själv. Det gjorde att jag slapp binda mig till något abonnemang och dyra månads och årsavgifter vilket jag och mina lägenhetsinnehavare värdesätter.

Christer breitenau

BRF Skuruäng