Energimätning & OPTIMERING

En energimätning och optimering av elförbrukning på din fastighet kan bidra till en ökad driftsäkerhet, med minskad miljöpåverkan och servicekostnader. Därför hjälper vi dig med att ta ett helhetsgrepp om din energiförbrukning, och börjar med att göra en energimätning där vi kartlägger elförbrukningen på din fastigheten. Det resultatet utgör sedan grunden för analys och förslag på åtgärder för vidare energi effektivisering.

EFFEKTIVISERING

Låt oss visa exempel på de vinster energieffektivisering gett våra kunder och inte minst vad vi kan göra för att effektivisera din elanvändning. Boka därför oss för en presentation vid nästa styrelse- eller ledningsgruppsmöte, stämma eller årsmöte.

Process

mätning 

Vi kopplar in ett mätinstrument på utvald elcentral som ser över energiförbrukningen under normalt sju dagar.

rapport

Efter mätningen skriver vi ut mätdata med beskrivande grafer.

Analys

I nästa fas analyserar och jämför vi med liknande fastigheter.

förslag

Vi presenterar resultatet av mätningarna för fastighetsägaren och ger förslag på åtgärder.